18.06.2019

Erdoğan Atatürk’ün mirasına teslim mi oldu


Atatürk’ün mirasını yazan Kerem Çalışkan yeni kitabını anlattı…

Gazeteci-yazar Kerem Çalışkan’ın ‘Miras-Atatürk’ün 7 Emaneti’ adlı kitabı bu hafta yayımlandı. Çalışkan ‘100 yıldır Türkiye’yi dimdik ayakta tutuyorlar’ dediği bu ‘7 Emanet-7 Temel Direk’i şöyle sıralıyor: Vatan, Meclis, Ordu, Cumhuriyet, Laiklik, Kadın hakları, Türk kimliği. Kitapta Atatürk’ün bunları tek tek nasıl tasarlayıp gerçekleştirdiği anlatılırken, Cumhuriyet tarihine ilişkin bazı ‘tartışmalı tezler’ de öne sürülüyor.

Bugün başlayan TÜYAP Kitap Fuarı’nda 10 Kasım günü yeni kitabını imzalayacak olan Çalışkan’a son günlerde gündeme gelen “Erdoğan Atatürk’ün mirasına teslim mi oldu” ve “İslamcılar Atatürkçü olabilir mi” gibi soruları yönelttik…

İşte o söyleşi:

-7 maddede özetlediğiniz Mustafa Kemal’in Miras’ı halen yaşıyor mu?

Kerem Çalışkan (KÇ): Tek tek ele alırsak hepsi yaşıyor. Bazılarında AKP iktidarının son dönemde yarattığı hasarlar var. Ama 7 temel direk hala ayakta.

1) Vatan: 2023 yaklaşırken hala tek parça. Bütün dış çabalara rağmen bölemediler. 15 Temmuz belki de en ciddi bölme operasyonuydu.

2) Meclis: Başkanlık sistemine geçilmesine rağmen lağvedilemedi. Ancak Mustafa Kemal’in ‘Milli Hakimiyet’ ilkesine dönülerek, Meclis’e yeniden hükümet etme ve iktidar olma fonksiyonlarının kazandırılması lazım. Mustafa Kemal adeta 2019 sonrasının politik mücadele ilkesini 100 yıl önce belirlemiş: Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir!

3) Türk Ordusu: Ergenekon-Balyoz süreçlerinde çok ağır darbeler yedi. Öncü subay kadroları FETÖ kumpasları ile tasfiye edildi. Sonra tüm Türkiye dehşetle farketti ki, FETÖ gizli tarikatı, meğerse orduyu ve generallerin neredeyse yarısını ele geçirmiş.

Şimdi bu İslamcı-Amerikancı gizli çeteyi ordudan, polisten ve devletten at at bitmiyor. Yüzer yüze, biner biner atılıyor, yine ‘kriptolar’ın var olduğu duygusu taşınıyor. Harp okullarının FETÖ’ye teslim edilmesi de başka bir felaket. Temizleyemeyip kapattılar! Şimdi Türk Ordusu’nun, TSK’nın önünde yeniden sıfırdan ‘Atatürkçü subaylar’ yetiştirmek gibi zor bir görev duruyor. Üstelik kurmay yetiştiren akademinin başındaki AKP’nin atadığı tarihçi arkadaşın İstiklal Savaşı ve Mustafa Kemal’e bakışı çok sorunlu…

Gelecekte TSK yönetimi, bu işi dikkatle, ciddiyetle ele almalı… Yoksa TSK’da Mustafa Kemal geleneğinin yerini, daha eskisi, yani Yeniçeri geleneği alır ki, FETÖ tarikatının gizlice ‘kazan kaldırması’ da zaten bu Osmanlı-Yeniçeri-Tarikat geleneğine yaslanıyordu…

4) Cumhuriyet: Hala ayakta. Ancak Saray iktidarı ve Başkanlık sistemi, Meclise dayalı halk iktidarına karşı bir tehdit. Saray hanedan ister. ‘Seçimli Saray’ Mustafa Kemal’in reddettiği bir sistem. 2019 sonrası Cumhuriyet kuşakları Saray rejimine karşı uyanık olmalı.

5) Laiklik: Hızla törpüleniyor. İslami bir devlet arayışı var Saray’da ve AKP’de. Bu Türkiye’yi felakete sürükler. Tıpkı Osmanlı gibi. Eğitimde, toplum düzeninde dine sarılarak çağdaş (muasır) devlet olunamaz. ‘Muasır medeniyet’ sözcüğünü bilir bilmez kullananlara duyurulur!…

6) Kadın hakları: AKP kadını İslam şemsiyesi altında görmek istiyor.Tesettürlü, çok çocuklu, mutfakla-yatak arasında gel-git yapan bir kadın modeli var kafalarda. Atatürk’ün istediği her alanda erkekle eşit, çalışan, modern, erkeğiyle baloda dans eden kadın modeli, AKP’nin en nefret ettiği model. Türk kadını hangi modele yönelecek önümüzdeki 100 yıl içinde görülecek…

7) Türk kimliği: Atatürk’ün ölümünden sonra sahipsiz. CHP, 6 Ok’tan Atatürk’ün Milliyetçilik okunu kırdı attı. MHP, AKP’ye iltihak ederek kendini yok ediyor. İYİ Parti, kulağına üflenen Özal-AKP modelleri ile Milliyetçi formayı sırtından çıkartıp, liberal çarşafa bürünerek sahaya çıktı. Meral Hanım’ın siyahlı türbe şovu resmen utanç vericiydi. ‘Atatürk Türkiyesi’nde Türk kadınına yakışmayan bir görüntüydü. ‘Tarikat Türkiyesi’ne göz kırpan bir mesajdı. Halbuki ona oradan oy gelmez.

AKP ve Erdoğan da Türk milliyetçiliğini açıkça reddettiği için şu anda Türkiye’de Türk milliyetçiliğine sahip çıkan bir siyasi hareket kalmadı. Türk kimliği sahipsiz. Bakalım gelecek 100 yılda bu boşluğu kim dolduracak?

– Atatürk’ün Misak-ı Milli’den yıllar önce ülkeyi (Osmanlı’yı) küçültmeyi planladığını söylüyorsunuz. Vatan daha büyük olamaz mıydı?

KÇ: Mustafa Kemal Osmanlı’yı küçültme ve Anadolu’da yeni bir Türk devleti kurma planını 1907’de yapıyor. 1912’deki Balkan Savaşı ve Rumeli’nin tümüyle kaybından önce. O sırada Batı Trakya’yı, Suriye ve Filistin’e kadar olan bölgeyi de elde tutmak istiyor. Ama I. Dünya Savaşı sonunda Anadolu tümüyle düşman işgali altına giriyor. Mustafa Kemal’in siyasi-askeri dehası ve askeri güçle kurtarabildiği topraklardır bugün Türkiye dediğimiz vatan toprakları. Anadolu’yu kurtardıktan sonra Mustafa Kemal büyüme hayallerini reddedip Türk milletini eğitimle, ekonomik kalkınma ile yoktan var etmeye, ‘Nation’ olarak yeniden inşa etmeye çalışıyor. Millet yoksa, vatan yoktur! Bugün ise eldeki vatan küçülme tehdidinde…

– Mustafa Kemal ile Enver Paşa’yı bu kadar karşı karşıya getirmeniz doğru bir tarih okuması mı?

KÇ: İttihatçılığın ve Osmanlı’nın son dönem tarihi, iktidarda ve İTC içinde Enver-Mustafa Kemal çizgilerinin kapışması, sürtüşmesi ve mücadelesinin tarihidir. II. Meşrutiyet, 31 Mart, Trablus, Balkan Savaşı, I. Dünya Savaşı ve sonrası Enver-Mustafa Kemal kavgasının köşe taşlarıdır. Tarih sayfaları bu kavgayı anlatır.

Enver-Mustafa Kemal çekişmesi özünde İslamcı-Almancı-Osmanlıcı Enver Paşa ile Realist-Milliyetçi-Halkçı-Türkçü Mustafa Kemal çizgisinin, gelecek tasavvurlarının kavgasıdır. Bu kavga aslında başka bir kitap konusudur. Osmanlı öncü elitinin zihinsel ayrışma hikayesidir. Ben çok az değindim. Mustafa Kemal 20 Eylül 1917 İsyan Muhtırası ile Harbiye Nazırı Enver Paşa ve Sadrazam Talat Paşa’ya rest çekerek, fiilen onlardan bağımsızlığını ve gelecekteki milli liderliğini ilan etmiştir. Enver Paşa bu ‘asi çıkışı’ sineye çekmiş, Mustafa Kemal’e dokunamamıştır.

Mustafa Kemal Sakarya’da kazanınca, Batum’da sınırda Türkiye’ye girmeyi planlayan Enver Paşa, Orta Asya’ya İslam cihadına giderek, sonunda Bolşeviklere karşı umutsuz bir savaşta ‘intihar etmiş’tir. Mustafa Kemal Bolşevik yardımını da alarak ustaca milli mücadeleyi kazanmıştır… Bu konuda biraz daha ‘tarih okuması’ yaparsak başka konulara yer kalmaz…

– Mustafa Kemal’in kuvvetler birliğini savunması bugünden bakınca Meclis’in önemsizleşmesi anlamına gelmiyor mu?

KÇ: Tam tersi. Mustafa Kemal kuruluş aşamasında kuvvetler birliği ile bütün yetkiyi ve fiili iktidarı Meclis’te topluyor. O sırada iktidarı Saray’dan, padişahtan, halifeden ve İngilizler’den alarak tümüyle Meclis’e veriyor. Meclis ‘yasama-yürütme ve yargı’ erklerinin kendinde toplayarak, ülkenin en yetkili en üst organı, kurumu haline geliyor. Mustafa Kemal’in o zamanki vurgusu ‘Meclisin üstünde hiçbir kuvvet yoktur’ şeklinde. Yani Meclis’e ‘Süper Yetki’ ve ‘Süper Önem’ veriyor Mustafa Kemal. ‘Kuvvetler Birliği’ni bu temelde savunuyor. Yeni devletin çekirdeği Büyük Millet Meclisi oluyor ve bütün kuvvetler orada birleşiyor. Önemsizleşmek bir yana, Meclis, Saray’ın iktidarını silip süpürerek, bütün kuvvet ve yetkileri kendinde toplayarak bir ‘Süper Meclis’ oluyor.

Bugünden bakınca, Erdoğan bir ara Mustafa Kemal’e gönderme yaparak, kuvvetler ayrılığını eleştirmişti. Ama Erdoğan ‘kuvvetler birliği’ni, Saray’da, Başkan’da yani kendinde toplamak istiyor. Mustafa Kemal ise Meclis’te toplamıştı ve tüm yetkiyi Meclis’e vermişti. Bu çok önemli bir fark. Bugün ise Erdoğan kuvvetler birliğini Saray’da toplayarak Meclis’i önemsizleştiriyor. Yasama görevi ile sınırlıyor.

– Ordu Osmanlı’dan beri süreklilik arz eden bir kurum. Sonuçta Atatürk de bir asker. Onu bize Atatürk’ün verdiği fikri ne kadar doğru?

KÇ: Bu güzel bir soru. Ama ordu Osmanlı’dan beri süreklilik arz etmiyor. I. Dünya Savaşı sürecinde ve sonunda neredeyse tümüyle yok olup dağılıyor. Mustafa Kemal milli mücadele içinde ‘sıfırdan ordu kuruyor.’ Mustafa Kemal’in kurduğu ordu, tarihte ilk kez TBMM’nin, Türk milletinin ordusu. Padişahın, İslam’ın vs.’nin ordusu değil. Milli mücadele ve İstiklal Savaşı, yeni kurulan Türk Ordusu, bu ‘milli bilinç’le savaştığı için kazanılıyor. I. Dünya Savaşı sonunda Anadolu’da 300-400 bin asker kaçağı vardı. Mustafa Kemal, ancak Sakarya zaferinden sonra, ilk kez yeni celp çıkararak gençleri TBMM adına resmen orduya çağırdı. Bugünkü Türk Ordusu, yani TSK Osmanlı’nın devamı değil, milli mücadele içinde ortaya çıkmış ulusal görev bilincine sahip milli bir ordudur… öyle olmalıdır. Zaten böyle olmazlarsa gidip Osmanlı’nın devamıyız diye FETÖ’cü olurlar… ‘Osmanlı’nın devamıyız’ mantığı ile gidilirse, yarın orduda Nakşiler, Bektaşiler (!), Menzilciler bile çıkabilir!… TSK’yı bize Atatürk verdi…AKP, TSK’nın içine FETÖ’cüleri yerleştirip onu bizden aldı…Şimdi Türk milleti olarak Atatürk’ün TSK’sını hep birlikte geri almaya çalışıyoruz…FETÖ’cü 15 Temmuz kalkışmasını da esas olarak TSK’daki Atatürkçü subaylar engelledi…

– Atatürk’ün 30 Ekim’e cevabının 29 Ekim olmasına komplo teorisi yorumu yapan vardır herhalde?

KÇ: Mustafa Kemal, Fahrettin Altay Paşa’ya 29 Ekim-30 Ekim ilişkisi için açıkça ‘De ki bu mazlum milletin ahıdır, öcüdür…’ demiştir… Asıl hayret verici olan Mustafa Kemal’in Cumhuriyeti tam 29 Ekim’de, 30 Ekim’in intikamı olarak ilan ettiği gerçeğinin yıllarca halkın ve kamuoyunun bilgisi ve dikkati dışında kalmış olmasıdır…

Neyse ki bu 29 Ekim-30 Ekim ilişkisini Fahrettin Altay’dan dinleyen ve tek kaynak olarak tarihe geçiren gazeteci Taylan Sorgun halen sağ ve aktif gazeteci olarak aramızda bulunuyor…Buna ‘komplo teorisi’ diyenler ve inanmayanlar Taylan Sorgun’a gidip sorabilir…Bu gerçeği ben de ondan öğrendim…

– Atatürk laikliği seçmeseydi de Cumhuriyet olmaz mıydı? Malum İsmail Kahraman Anayasa’dan çıkaralım dedi.

KÇ: Atatürk yeni Türk Cumhuriyeti’nin modern bir devlet aygıtına sahip olması için laikliğe yöneliyor. İslam devleti ve İslam cumhuriyeti şemsiyesi altında toplumu modernleştirmenin, kadını özgürleştirmenin imkansız olduğunu düşünüyor Mustafa Kemal. Bu nedenle en radikal adımları tekkeleri, tarikatları kapatıp, şeyhleri hocaları yasaklayarak atıyor. Ayrıca tarikatların, cemaatlerin ‘devlet içinde devlet’ gibi örgütlenmesini istemiyor. Bu Mustafa Kemal’in Osmanlı’nın çöküşünden de aldığı bir ders.

Mustafa Kemal tekke ve cemaatleri kapatarak adeta 100 yıl sonra gelip, ‘devlet içinde devlet gibi’ örgütlenerek, eğitimi, polisi, yargıyı, orduyu ele geçiren FETÖ gibi yapılanmalara karşı önlem alıyor. Laiklik devletin ‘nötr’(tarafsız) yapısını korumanın garantisi.

Ama laikliği Anayasa’dan çıkarmak isteyen İsmail Kahraman ve o kafadakiler, devleti daha önce FETÖ’ye teslim ettikleri gibi, şimdi de kendilerince ‘daha İslamcı’ gördükleri gruplara teslim etmeye çalışıyorlar. İsmail Kahraman gibilerinin FETÖ olayından zerre kadar ders almadıklarını düşünüyorum…Bu kafa Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğini karartıyor…

– Cephede tesettürü tartışan bir Mustafa Kemal anlatıyorsunuz. Kadın neden bu denli önemli?

KÇ: Mustafa Kemal dünyayı, çağını dikkatle izleyen, kitap okuyan entelektüel bir kurmay. Büyük bir kütüphanesi var. Altını çizerek kitap okuyor. ‘Mazlum milleti kurtarmak’, Türk milletini modernleştirip, çağdaş milletler düzeyine çıkarmak onun gençlik ideali. Yaşam amacı. Kendisi zaten Selanik’te Batılı kadın modelini görüp tanıyarak büyüyor. ‘Mazlum millet’in en mazlumunun kadınlar olduğunu erken yaşlarda anlıyor.

Bu nedenle ‘‘Toplumun bir kısmı toprakta zincirliyken (kadınlar), toplumun diğer kısmı (erkekler) nasıl göklere yükselebilir?’’ gibi edebi-felsefi ve toplumsal-evrensel benzetmeyi yapan Mustafa Kemal. Bu sözleri 1925’te Kastamonu gezisi sırasında, kadınlara özgürlük vermek ve tesettürü kaldırmak için yobazlığa şiddetle yüklenirken söylüyor. Mustafa Kemal’e göre yobazlığa en büyük tekme kadınların özgürleşmesi ile gelecekti ve öyle oldu… Yobazlık şimdi 100 yıl sonra kadınları ‘müftü nikahı’ ile İslamcı ve erkek baskısı altına sokarak 100 yılık intikamı almaya çalışıyor…Bakalım bu kavgayı kim kazanacak? Kadınlar mı, yobazlar mı?…

Türklük tartışması 100 yıldır bitmiyor. Atatürk neden “Türkiyeli” degil “Türk” dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan son günlerde neden Türk demeye başladı?

KÇ: Batı Emperyalizmi I. Dünya Savaşı sonunda Türk milletini Anadolu’dan atıp, kovarak yoketmek ve tarihten silmek istiyordu. Bu planı bozan Atatürk ‘Türk öğün-güven-çalış’ gibi sözlerle millete Türk kimliğini geri verdi. Çünkü Osmanlı da Türklüğü reddetmiş, aşağılamıştı. Türk milleti yoksa, vatanın ne anlamı var? Türkiye sözünün ne anlamı var? Atatürk Türk milletinin bir ‘Nation’ olduğunu Batı’ya kanıtlayarak, Türkleri yok etme planını 100 yıl erteletti.

Şimdi o plan tekrar devrede. Suriye’de, Irak’ta, Kıbrıs’ta asıl hedef yine Türk milleti ve Türk vatanı. Erdoğan’ın 100 yıl sonra Batı Emperyalizminin Türkleri Anadolu’dan silme planını, kendi şahsı üzerinden okuyarak, kendini sahneden silme planı gibi görerek, kendince sezgisel laflar söylediğini düşünüyorum… Bilge Kağan binlerce yıl ötesinden bugünleri görüp seslenmiş sanki: “Ey Türk titre ve kendine dön!”

– Güncele gelelim. Erdoğan Atatürk’ün saydığınız mirasına teslim mi oldu?

KÇ: Erdoğan 2019’da başkan olmaya kilitlendi. Atatürkçülerin desteğini almaya çalışıyor. Devraldığı mirasın değerinin ve öneminin çok farkında olduğunu düşünmüyorum. Daha çok “Ben olmazsam Türkiye batar” diye düşünüyor…Bu “benden sonra tufan” zihniyeti… Atatürk kendisinden sonra da Türkiye Cumhuriyeti’nin yaşaması için saydığım bu 7 temeli attı, 7 emaneti bize bıraktı. Bu emanetler Türkiye’yi 100 yıl ayakta tuttu, hala tutuyor…Erdoğan ve müteahhitler ekibi ‘’kentsel dönüşüm’’ zihniyeti ile TC’yi ve 7 temel direğini yıkmaya kalkmazlarsa iyi olur…Yoksa hep birlikte altında kalırız…

– İslamcı Ataturkçu olur mu?

KÇ: Müslüman Atatürkçü olur. Ama Siyasal İslamı bir rejim olarak savunanlar, Atatürk’ü ve onun derinlemesine ‘eşit vatandaşlık’ fikrini, cumhuriyetçi-halkçı ideolojisini pek kabul edemezler. Atatürk ‘Benim manevi mirasım bilim ve akıldır’ diyor. Belki artık kendine İslamcı diyenlerin ‘İslamcı’ tanımını da yeniden yapması lazım. Dünyada bugün ‘İslamcı’ deyince daha çok ‘terör ve şiddet’ eylemleri hatırlanıyor. İslam coğrafyası da kan ve ateşe boğulmuş durumda. Atatürk Türkiye’yi İslam coğrafyasından çıkarıp, Batı hukuk sistemine dahil ettiği için Türkiye 100 yıldır hala bir bütün olarak ayakta kaldı. Erdoğan ve ekibinin önce bunu anlaması lazım…

– 2.Cumhuriyetciler bu yazdıklarınızın tersini savunuyordu. Bittiler mi?…

KÇ: Bir kısmı liberallere evrildi. Bir kısmı şimdi içerde tezlerini gözden geçiriyordur. Türkiye aydınları 1. Cumhuriyet dersine yeterince çalışmadıkları için 2. Cumhuriyet dersinde çaktılar… Ben bütünleme sınavlarına destek için ‘Miras’ı yazdım…Kafasına TEOG düşenlere de faydası olabilir…

– Kitabınız özetleriyle, ansiklopedik bilgilerle genç kuşaklara bir sey mi anlatıyor?

KÇ: Ders kitaplarından çıkartılan, tarihten silinmek istenen Atatürk ve Cumhuriyetin kuruluş öyküsünün öyle kolay kolay silinemeyeceğini anlatıyor… Bu Cumhuriyet bayramında gençlerin ve halkın artan coşkusu, Atatürk Mirası’nın gerçek sahiplerinin giderek meydana çıkmaya başladığını gösteriyor…Gelecek 100 yıl Atatürk’ün Muhteşem Dönüşü’nün yüzyılı olacak…

Söyleşi: Sinan Acıoğlu
Odatv.com – 04.11.2017 – 12:40

Hinterlasse jetzt einen Kommentar

Kommentar hinterlassen

E-Mail Adresse wird nicht veröffentlicht.


*